Ynrin De Swaen

Op 10 oktober fan 15:00 oant 20:00 kinne jo efkes sneupe yn  it atelier dêr’t wy selsmakke produkten ferkeapje.
Spesjaal foar dizze dei ha wy selsmakke sjem en koerzjetten yn ‘swiet-soer’.
At jo útsjoen binne, kinne jo genietsje fan in hapke of in snapke yn ‘t kafee of by ús kream.
Foar de bern is der in grabbeltonne en in boartershoekje.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.