Procedures

Klachtenprocedure

Dagbesteding De Swaen is een professioneel bedrijf dat voortdurend werkt aan de kwaliteit van de geboden dienstverlening. Bij een dergelijk bedrijf hoort ook een gedegen manier van omgaan met eventuele klachten van klanten. Wij streven uiteraard naar tevreden klanten. Mocht u als klant, om wat voor  reden dan ook, toch een klacht hebben dan vragen wij u vriendelijk en met klem dit zo snel mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wij vinden het belangrijk , samen met u, zo snel mogelijk een oplossing te vinden. U kunt, bij het kenbaar maken van uw klacht, gebruik maken van onze klachtenfunctionaris, die te bereiken is via het algemene email-adres dagbestedingdeswaen@gmail.com, via ons postadres of door te bellen met 0651667459. Voor het behandelen van uw klacht maken wij gebruik van een interne klachtenprocedure, die u bij melding van de klacht wordt verstrekt. Zo is er voor alle partijen duidelijkheid over de te volgen stappen en de geldende termijnen.

Met ingang van januari 2017 is Dagbesteding De Swaen aangesloten bij de door het Ministerie van VWS erkende geschillencommissie voor de zorg in het algemeen. Mochten wij er onverhoopt samen niet uit komen dan heeft u het recht om uw klacht voor te leggen aan de rechter of deze aan te kaarten bij de geschillencommissie. U vindt deze commissie via onderstaande link:

https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten

 

Geef een reactie